05.11.2010

Lobbauskirja määrittelee soveliaan vaikuttamisen rajoja

Vaalirahakohun jälkimainingeissa Lobbauskirjan tekijät vaativat Suomeen keskustelua lobbaamisesta. Kirjoittajien näkemyksen mukaan yhteiskunnallinen päätöksenteko toimii parhaiten silloin, kun eri näkökantoja edustavat tahot saavat kertoa päätöksentekijöille näkemyksensä mahdollisimman ammattitaitoisesti. Kirjan kirjoittajat Minna Hyytiäinen, Harri Jaskari, Jussi Lähde ja Pekka Perttula ovat työskennelleet niin lobbareina kuin lobattavina.

Tekijät uskovat, että lobbaus on hyväksi päätöksentekoprosessille. Heidän mukaansa suomalaisten lobbaustaidoissa on vielä parannettavaa niin kotimaisen kuin kansainvälisen päätöksenteon suhteen.

Lobbaamisen ja lahjonnan suhde nousi esiin taannoisessa vaalirahakeskustelussa, jonka seurauksia suomalaiselle poliittiselle elämälle voi toistaiseksi vasta arvioida. Lobbauskirjassa tarkastellaan käynnissä olevia lainsäädännöllisiä muutoksia mutta ennen kaikkea vaaditaan lobbaajien ja lobbauksen kohteena olevien tahojen itsesäätelyä. Pelkkä lain kirjaimellinen seuraaminen ei riitä, vaan vasta todellinen avoimuus palauttaa luottamuksen, kun se horjuu.

Kirjan tekijät ovat huolissaan siitä, että tempoilevan julkisuuden varaan jäädessään keskustelu lobbauksesta, lahjonnasta sekä talouden ja politiikan kulttuurista uhkaa hukata yhteiskunnasta myös monia toimintamahdollisuuksia.

Lobbauskirja luo katsauksen lobbauksen historiaan, sääntöihin ja käytäntöihin Suomessa, Euroopan Unionissa ja Yhdysvalloissa. Kotimaista lobbausta käydään läpi esimerkeillä onnistumisista ja epäonnistumisista. Teos kertoo myös, miten sosiaalisen median nousu on muuttanut lobbausta.

Teos on tarkoitettu kaikille poliittisen päätöksenteon kanssa työskenteleville sekä heille, joiden tehtävänä on yrityksissä tai yhteisöissä vaikuttaa poliitikkojen, virkamiesten, toisten yhteisöjen tai median ajatteluun ja toimintaan.

Lobbauskirjan tekijöistä Kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari ja Suomenmaan päätoimittaja Pekka Perttula ovat toimineet maan suurimpien puolueiden puoluesihteereinä. Viestintäjohtaja, kirjailija Jussi Lähde on toiminut presidentti Ahtisaaren kabinetissa, lobannut televisiokanavan toimiluvan ja huolehtinut suuren pohjoismaisen rakennusliikkeen suhdetoiminnasta. HM Minna Hyytiäinen valottaa lobbaukseen liittyviä laintulkintoja.

Lisätietoja:
Petteri Paasilinna
toimitusjohtaja
040 418 5409 | petteri@paasilinna.fi

 

Syksyllä 2009 perustettu Kustannusosakeyhtiö Paasilinna on kustannusalan uusi haastaja, joka julkaisee hyvin valikoitua kauno- ja tietokirjallisuutta. www.paasilinna.fi

« Takaisin